Diakritika v hrách

Veľká časť populárnych počítačových hier sa vyrába v niekoľkých jazykových prevedeniach. Základným jazykom v hrách je tradične angličtina, ktorá pozostáva z 26 písmen. Ďalšie rozšírené jazyky sú nemčina, španielčina, francúzština a taliančina. Vo výnimočných prípadoch aj čeština. Každý z týchto jazykov obsahuje znaky národnej abecedy. Keďže každá hra dokáže pracovať len so znakmi, ktoré jej […]

Tabuľka ASCII

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) je kódová tabuľka, ktorá definuje znaky anglickej abecedy, plus znaky národných jazykov v informatike. Pôvodná tabuľka pozostávala len so 128 znakov, neskôr sa však začala používať rozšírená tabuľka, v ktorej sa nachádzajú aj znaky iných jazykov ( 0 – 255). Hodnoty v tabuľke 0 – 31 sú riadiace […]

Krútená Dvojlinka

Krútená dvojlinka je druh kábla, ktorý sa používa v telekomunikáciach a počítačových sieťach. Je tvorená pármi vodičov, ktoré sú pravidelne skrútené do seba a tiež sú skrútené jednotlivé páry. Oba vodiče sú v rovnocennej pozícii a preto krútená dvojlinka patrí medzi symetrické vedenia. Signál prenášaný po krútenej dvojlinke je vyjadrený rozdielom potenciálov oboch vodičov. Odlišuje […]