Krútená Dvojlinka

Krútená dvojlinka je druh kábla, ktorý sa používa v telekomunikáciach a počítačových sieťach. Je tvorená pármi vodičov, ktoré sú pravidelne skrútené do seba a tiež sú skrútené jednotlivé páry. Oba vodiče sú v rovnocennej pozícii a preto krútená dvojlinka patrí medzi symetrické vedenia. Signál prenášaný po krútenej dvojlinke je vyjadrený rozdielom potenciálov oboch vodičov. Odlišuje sa od koaxiálneho káblu tým, že na krútenej dvojlinke nie je možné robiť odbočky. To je dôvod pre ktorý je krútená dvojlinka vhodná pre spojenie dvoch bodov, ktoré sú od seba vzdialené max 100 metrov. Odbočky možno vytvoriť elektronicky.

Usporiadanie vodičov
V praxi sa používajú dve normy: T-568B a T-568A. Pri výrobe kábla je podstatné akým spôsobom ho chceme používať. Ak chceme prepojiť zariadenia rovnakého typu napríklad Počítač – Počítač, Switch – Switch, alebo Router – Router, tak použijeme krížový kábel. To znamená, že jeden konektor nakriplujeme podľa normy B a druhý podľa normy A. Ak chceme prepojiť napr. zariadenia Router – Počítač, tak použijeme kábel, ktorý má nakrimplovnané konektory na oboch stranách podľa normy B. Jednotlivé páry sú farebne odlíšené. Oranžový pár – pozostáva z bledo oranžového a oranžového vodiča. Zelený pár – pozostáva z bledo zeleného a zleného vodiča. Modrý pár – pozostáva z bledo modrého a modrého vodiča. Hnedý pár – pozostáva z bledo hnedého a hnedého vodiča.

Zapojenie oboch štandardov v praxi:

Comments are closed.