Editing

GTA Vice City slovenské fonty

GTA Vice City je jedna z najvydarenejších hier od Rockstar Games. Aj v tejto hre som skúšal upraviť fonty a textúry. Podarilo sa. Pomocou aplikácie TXD Workshop vieme otvoriť súbory s príponou .txd ako v predošlom prípade ( GTA 3 ). Po otvorení .txd súborov ich tradične exportujeme do formátu, ktorý vieme editovať. Po editácii …

Continue Reading
Editing

GTA 3 slovenské fonty

GTA 3 je jedna z populárnejších hier svojej doby. Súbor s fontami ktorý chceme editovať nájdeme v priečinku models a v ňom súbor fonts.txd. Tento súbor je potrebné otvoriť pomocou aplikácie TXD Workshop. Po otvorení súbora máme zase možnosť exportu do formátov .png, .bmp, a tga. Po exportovaní do niektorého formátu prekreslíme znaky cudzej abecedy …

Continue Reading
Editing

GTA 2 slovenské fonty

Pri editácii fontov hry GTA 2 môžeme postupovať rovnako ako pri hre GTA 1. V tomto prípade sa fonty a textúry nachádzajú v súboroch bil.sty  fstyle.sty  ste.sty  a  wil.sty. Na otvorenie týchto súborov potrebujeme aplikáciu STY Tool. Po otvorení súborov nájdeme obrázky písmen a exportujeme ich do formátu .bmp. V .bmp formáte ich prekreslíme na …

Continue Reading
Editing

GTA 1 slovenské fonty

Úprava fontov v hre GTA 1 je pomerne jednoduchá. Ako prvé je potrebné nájsť v hre súbory obsahujúce pôvodné fonty. V tomto prípade sú to súbory s príponou .fon. Pomocou správnej aplikácie tieto súbory editujeme. Ďalším krokom je export obsahu súbora do editovateľnej podoby, napríklad do formátu .bmp. Takýto obrázok jednoducho editujeme pomocou Skicára alebo …

Continue Reading
Editing

Diakritika v hrách

Veľká časť populárnych počítačových hier sa vyrába v niekoľkých jazykových prevedeniach. Základným jazykom v hrách je tradične angličtina, ktorá pozostáva z 26 písmen. Ďalšie rozšírené jazyky sú nemčina, španielčina, francúzština a taliančina. Vo výnimočných prípadoch aj čeština. Každý z týchto jazykov obsahuje znaky národnej abecedy. Keďže každá hra dokáže pracovať len so znakmi, ktoré jej …

Continue Reading
Informatika

Tabuľka ASCII

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) je kódová tabuľka, ktorá definuje znaky anglickej abecedy, plus znaky národných jazykov v informatike. Pôvodná tabuľka pozostávala len so 128 znakov, neskôr sa však začala používať rozšírená tabuľka, v ktorej sa nachádzajú aj znaky iných jazykov ( 0 – 255). Hodnoty v tabuľke 0 – 31 sú riadiace …

Continue Reading