Informatika

Tabuľka ASCII

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) je kódová tabuľka, ktorá definuje znaky anglickej abecedy, plus znaky národných jazykov v informatike. Pôvodná tabuľka pozostávala len so 128 znakov, neskôr sa však začala používať rozšírená tabuľka, v ktorej sa nachádzajú aj znaky iných jazykov ( 0 – 255).

Hodnoty v tabuľke 0 – 31 sú riadiace kódy, ktoré slúžia k riadeniu dátového prenosu.

Ak chcete napísať do textu niektorý znak, stačí podržať klávesu ALT a napísať príslušné číslo znaku v tabuľke: ALT+64       @