Krútená Dvojlinka

Krútená dvojlinka je druh kábla, ktorý sa používa v telekomunikáciach a počítačových sieťach. Je tvorená pármi vodičov, ktoré sú pravidelne skrútené do seba a tiež sú skrútené jednotlivé páry. Oba vodiče sú v rovnocennej pozícii a preto krútená dvojlinka patrí medzi symetrické vedenia. Signál prenášaný po krútenej dvojlinke je vyjadrený rozdielom potenciálov oboch vodičov. Odlišuje […]