Editing

Diakritika v hrách

Veľká časť populárnych počítačových hier sa vyrába v niekoľkých jazykových prevedeniach. Základným jazykom v hrách je tradične angličtina, ktorá pozostáva z 26 písmen. Ďalšie rozšírené jazyky sú nemčina, španielčina, francúzština a taliančina. Vo výnimočných prípadoch aj čeština. Každý z týchto jazykov obsahuje znaky národnej abecedy. Keďže každá hra dokáže pracovať len so znakmi, ktoré jej určil výrobca na základe národných abecied, je potrebné tieto znaky prekresliť na slovenské. Pri prekladoch hier sa do samotného textu píšu namiesto slovenských diakritických písmen, písmená abecied s ktorými hra vie pracovať. V konečnom dôsledku sa v hre zobrazí slovenský znak, ktorý sme prekreslili namiesto pôvodného cudzieho znaku.

V slovenčine používame nasledovné diakritické znamienka:
´ – dĺžeň – píše sa nad písmená: á, é, í, ó, ú, ý, ĺ, ŕ
ˇ – mäkčeň – píše sa nad písmená: ľ, š, č, ť, ž, ď, ň
¨ – dve bodky – píšu sa nad písmeno: ä
ˆ – vokáň – píše sa nad písmeno: ô