Editing

GTA 1 slovenské fonty

Úprava fontov v hre GTA 1 je pomerne jednoduchá. Ako prvé je potrebné nájsť v hre súbory obsahujúce pôvodné fonty. V tomto prípade sú to súbory s príponou .fon. Pomocou správnej aplikácie tieto súbory editujeme. Ďalším krokom je export obsahu súbora do editovateľnej podoby, napríklad do formátu .bmp. Takýto obrázok jednoducho editujeme pomocou Skicára alebo obdobného programu. Následne prekreslíme jednotlivé písmená cudzej abecedy na slovenské znaky s diakritikou. Po prekreslení uložíme zmeny v .bmp súbore a importujeme ho naspäť do pôvodného súbora .fon, ktorý uložíme.

Názorná ukážka: