Editing

GTA 2 slovenské fonty

Pri editácii fontov hry GTA 2 môžeme postupovať rovnako ako pri hre GTA 1. V tomto prípade sa fonty a textúry nachádzajú v súboroch bil.sty  fstyle.sty  ste.sty  a  wil.sty. Na otvorenie týchto súborov potrebujeme aplikáciu STY Tool. Po otvorení súborov nájdeme obrázky písmen a exportujeme ich do formátu .bmp. V .bmp formáte ich prekreslíme na slovenské písmená, uložíme zmeny a zase ich importujeme napäť do pôvodného súbora .sty.

Taktiež je dôležité si zapísať, ktorý pôvodný znak sme zmenili na slovenský. Je vhodné si vytvoriť nahradzovaciu tabuľku niekde do textového súboru.

Názorná ukážka použitia fontov v hre a testovanie:

Editovací nástroj STY Tool:

Súbory hry:

Nahradzovacia tabuľka: