Editing

GTA 3 slovenské fonty

GTA 3 je jedna z populárnejších hier svojej doby. Súbor s fontami ktorý chceme editovať nájdeme v priečinku models a v ňom súbor fonts.txd. Tento súbor je potrebné otvoriť pomocou aplikácie TXD Workshop. Po otvorení súbora máme zase možnosť exportu do formátov .png, .bmp, a tga. Po exportovaní do niektorého formátu prekreslíme znaky cudzej abecedy a vytvoríme si nahradzovaciu tabuľku. Po prekreslení upravený súbor (.png, .bmp, alebo .tga) importujeme naspäť do pôvodného .txd súbora a uložíme.

Názorná ukážka použitia fontov: